top of page
搜尋
  • 作家相片MMUNPA

聯合國實習生專訪🇺🇳


早前嘅貼文就分享咗wawa嘅專訪,今日繼續分享另一位實習生嘅經歷與實習點滴😍


袁斯陶,Christy,一個土生土長的澳門人。她大學就讀於英國倫敦政治經濟學院(LSE) -主修政治與國際關係專業。畢業後,到了位於馬佛拉克的聯合國難民署實習,負責敘利亞難民營的對外關係工作。

2 次查看0 則留言

Comments


bottom of page