top of page
搜尋
  • 作家相片MMUNPA

📍2022澳門模擬聯合國中學巡禮


中學巡禮第4⃣️站去到了利瑪竇中學🤩

呢班同學仔真係超級熱情活躍啊🇺🇳大家都積極回應問題🔥一齊享受學習新知識嘅樂趣🌟

2 次查看0 則留言

Comments


bottom of page